Liên hệ

ĐẠI THANH MOBILE

SĐT: 0971888848

Địa chỉ: 637 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TP. HCM

Website: daithanhmobile.com